Veikart til et bærekraftig samfunn

249,00 kr
249,00 kr

Mange avtaler er inngått, taler er holdt. Sannheten er likevel at totalbelastningen for naturen øker. Hovedproblemet er overforbruk av naturens ressurser, og mangel på helhetlig forvaltning av ressursene vi tar ut. Knut skinnes har i denne boken på knappe 63 sider på finurlig og elegant vis lagt en ramme for hva som skal til for å skape kraft til å skape og lede endring - hjemme, på jobben og i samfunnet.