Spor i stein - Jordkloden vi skaper av Torbjørn Kaland

379,00 kr
379,00 kr

Jordkloden med sine fjell, sletter og havbassenger har alltid vært under endring, drevet av kontinentbevegelser, vulkaner og istider. Men i dag er det menneskets aktiviteter som bidrar mest til endringene på jordoverflaten. Spor i stein gir et sveip over jordklodens dannelse, oppbygging og de geologiske prosessene. Hvor mye natur må vi ofre for å gi flest mulig et verdig liv? Boka legger fram de faglige premissene som er en forutsetning for å kunne treffe kloke beslutninger om vår framtid.