Notatbok for små og store tanker

279,00 kr
279,00 kr

Dette er ei notatbok for små og store tanker, laget av restmaterialer fra små og store bøker. For hver bok som blir produsert, ligger det mye materialer igjen på trykkeriet - for lite til å trykke hele opplag av like bøker. Dette materialet holder like høy kvalitet som det som kommer med i bøkene.

Balto print har i samarbeid med Skald forlag laget en serie notatbøker for å ta dette i bruk.