Maskinoppvask, pulver, 3 kg, økologisk, Sonett

459,00 kr
459,00 kr

Miljøvennlig pulver for oppvaskmaskin. Uten enzymer, tensider og aggressive blekemidler. Brytes fullstendig ned i naturen.

Noen steder vil hardhetsgraden i vannet og hvilken type oppvaskmaskin du har påvirke hvor godt middelet virker.

Passer for alle oppvaskmaskiner med justerbart kalkfilter (vannhardhet). Justèr det innebygde kalkfilteret en hardhet høyere enn vannets, for eksempel fra meget bløtt vann til bløtt vann. Du kan sjekke vannets hardhetsgrad hos din kommune. Kommunalt vann er vanligvis veldig bløtt, brønnvann er vanligvis hardt.

Bare egnet for oppvaskmaskiner. Ikke egnet for sølv, blykrystall og håndmalt porselen.

Dosering:

Per vask: 15-30 ml

Viktig
Juster vannbløtgjøringssystemet av oppvaskmaskinen 8 ° dH / 15 ° fH høyere enn det aktuelle vannhardhet. Vennligst se bruksanvisningen for oppvaskmaskinen.

Sonett bruker ikke aggressive klorholdige blekemidler, fosfater, syntetiske silikatrensere, enzymer, etc. i Sonnet maskinvask.

Innhold: > 30 % silikat, 5 - 15% soda, 5-15% natriumperkarbonat, >30 % sitrat.